اطلاعیه ها
سازمانها، صنایع، مدیران، کارشناسان، مهندسان و سایر دانش پژوهان و علاقه مندان به شرکت در دوره های آموزشی جهت بهره مندی از دوره های آموزش حرفه ای و تخصصی و همچنین کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از سایر امکانات مرکز آموزش، می توانند در پورتال آموزشی نام نویسی نموده و با دریافت کلمه عبور و پسورد، بسته به شرایط آموزشی از امکانات این مرکز بهره مند گردند.
علاقه مندان در نظر داشته باشند با هدف مشاوره و راهنمایی دانش پژوهان جهت هدایت مسیر تخصصی و حرفه ای اطلاعات خود را به صورت کامل در زمان نام نویسی یا بعداً تکمیل نمایند تا این مرکز بتوانند در خدمت فراگیران باشد. و همچنین فراگیران می توانند با دریافت کلمه عبور و پسورد وارد پورتال شده و در دوره مورد نظر ثبت نام و از طریق پورتال، امورات مالی را انجام داده و از سایر امکانات بهره مند شوند.