اطلاعیه ها
این مرکز با هدف ارائه دوره های آموزش حرفه ای و تخصصی برای اولین بار در ایران در راستای هدایت مسیر حرفه ای و شغلی، دوره های آموزشی خود را به گروه های مختلفی تقسیم نموده است که یکی از این گروه دوره ها، کارگاه های آموزشی می باشند.
کارگاه های آموزش از دوره های تشکیل شده است که به آموزش نرم افزارهای تخصصی، تجهیزات و ماشین آلات، طراحی ها، آموزش های عملی و ... می پردازد.
سازمانها، صنایع و شرکتهایی که در نظر دارند تا مدیران، کارشناسان و پرسنل، فعالیت ها، عملیات، تجهیزات و ماشین آلات و ... را به صورت عملی فرابگیرند و انجام دهند و همچنین مدیران، کارشناسان، دانشجویان و سایر دانش پژوهانی که علاقه مند هستند تا آموزش های عملی و کاربردی در حرفه و شغل خود را بیاموزند، دوره های مورد نظر خود را از این گروه دوره انتخاب نمایند. فراگیران در نظر داشته باشند که در جهت مشاوره و راهنمایی کارشناسان مرکز آموزش برای هدایت مسیر حرفه ای و شغلی، اطلاعات (رزومه) خود را به صورت کامل در پورتال آموزش وارد یا تکمیل نمایند.