اطلاعیه ها
مدیران، کارشناسان و سایر دانش پژوهانی که در نظر دارند در دوره های بین المللی شرکت نمایند، جهت مشاوره و ثبت نام با مرکز آموزش تماس حاصل فرمایند و همچنین می توانند از طریق پورتال مرکز آموزش اقدام نمایند. با توجه به اینکه شرکت در دوره های بین المللی نیاز به تجربه کاری و سطح تخصصی خاصی می باشد و شرایط خاص خود را می طلبد به همین منظور علاقه مندان در زمان عضویت در پورتال مرکز آموزش اطلاعات فردی، شغلی و تحصیلی (رزومه کاری) خود را به صورت کامل تکمیل نمایند.