اطلاعیه ها
این مرکز با هدف ارائه دوره های آموزش حرفه ای و تخصصی برای اولین بار در ایران در راستای هدایت مسیر حرفه ای و شغلی، دوره های آموزشی خود را به گروه های مختلفی تقسیم نموده است که یکی از این گروه دوره ها، دوره های کوتاه مدت تخصصی می باشند.
سازمانها، صنایع و شرکتهایی که در نظر دارند تا منابع انسانی متخصصی تربیت نمایند و همچنین مدیران، کارشناسان، دانشجویان و سایر دانش پژوهانی که علاقه مند هستند تا در حرفه و شغل خود متخصص باشند، دوره های مورد نظر خود را از این گروه دوره انتخاب نمایند. فراگیران در نظر داشته باشند که در جهت مشاوره و راهنمایی کارشناسان مرکز آموزش برای هدایت مسیر حرفه ای و شغلی، اطلاعات (رزومه) خود را به صورت کامل در پورتال آموزش وارد یا تکمیل نمایند.