اطلاعیه ها
این مرکز آموزشی جهت بهره مندی کلیه علاقه مندان در سراسر کشور به دوره های آموزش حرفه ای و تخصصی، اقدام به راه اندازی روش های آموزشی آنلاین، یادگیری الکترونیکی و وب کنفرانس نموده است که علاقه مندان می توانند از هر یک از روش های آموزشی جهت شرکت در دوره های آموزشی و استفاده از دانش، تخصص و تجربیات اساتید حرفه ای و مجرب برترین دانشگاه و نهادهای حرفه ای و تخصصی، بهره مند شوند. و در این خصوص فراگیرانی که از نظر مکانی یا زمانی فرصت شرکت در دوره های آموزشی در ندارند می توانند روش های فوق بهره مند شوند و از طریق یادگیری الکترونیکی می توانند در هر زمان و مکان از فایل های آموزشی بهره مند شوند و به ارتقاء مهارتهای تخصصی و حرفه ای بپردازند.
فراگیران جهت بهره مندی از سایر مزایا می توانند با نام نویسی ( عضویت ) در پورتال مرکز آموزش یا با کارشناسان مرکز آموزش مشاوره نمایند.