اطلاعیه ها
مرکز آموزش های حرفه ای و تخصصی در جهت ارائه خدمات آموزش حرفه ای در کلاس جهانی دوره های بلند مدت حرفه ای را برای مدیران، کارشناسان و سایر دانش پژوهان برگزار می نماید. و با هدف انتقال دانش روز در کلاس جهانی و تربیت کارشناسان متخصص و حرفه ای، دوره ها به صورت بلندمدت می باشند و همچنین گروهی از دوره ها شامل دوره های بین المللی با ارائه مدارک بین المللی بوده و شرکت کنندگان علاوه بر اخذ مدارک از دانشگاه برتر ایران، مدارک بین المللی مربوطه را نیز دریافت می نمایند.
مدیران، کارشناسان و سایر دانش پژوهان و متخصصانی که در نظر دارند تا در حرفه خود، تبدیل به مدیر یا کارشناس حرفه ای شوند، دوره های خود را از این گروه دوره ها، متناسب نیاز خود انتخاب و ثبت نام نمایند. و این مرکز نیز با تکیه بر اساتید برجسته، متخصص و با تجربه، جدیدترین منابع آموزشی و طرح مسایل کاربردی از محیط های کاری و به شیوه های نوین آموزشی در خدمت فراگیران می باشد.