DisplayContent

مرکز آموزش های حرفه ای و تخصصی

مرکز آموزش های حرفه ای و تخصصی یکی از مراکز مهم و وابسته به موسسه آئین ارقام تبریز می باشد که فعالیت خود را با همکاری دانشگاه خوارزمی به عنوان یکی از برترین دانشگاه های ایران و اولین دانشگاه تاسیس شده در ایران و انجمن های حسابداری مدیریت ایران، مهندسی مالی ایران و ... گسترش داده و گام بلندی را جهت تبدیل شدن به یک مرکز آموزش حرفه ای برداشته است. این مرکز در راستای ارتقاء مهارتهای حرفه ای و تخصصی و انتقال دانش روز به دانشجویان، کارشناسان، مدیران و مهندسان و همچنین در جهت توسعه صنایع و سازمانها، دوره های گوناگونی را طراحی و برگزار می نماید.

این مرکز در جهت توسعه آموزش و نشر دانش اقدام به راه اندازی مراکز تخصصی تحت عناوین زیر نموده است:

1) مرکز مشاوره و برنامه ریزی

2) مرکز تحقیق و پژوهش

3) مرکز فن آوری و ایده های نو

4) مرکز توسعه مدیریت

5) مرکز تحقیقات استراتژیک

6) مرکز رشد استعدادهای درخشان

7) مرکز توسعه صنایع و سازمانها

8) مرکز کارآفرینی و اشتغال

این مرکز از اساتید برجسته و با تجربه، جدیدترین منابع آموزشی و طرح مسایل کاربردی از محیط های کاری جهت ارتقاء مهارت های حرفه ای شرکت کنندگان استفاده می نماید و همچنین سعی در ارائه خدمات آموزشی به شیوه های نوین آموزشی می نماید و پس از پایان دوره های آموزشی، گواهینامه مربوط به دوره و ضمن خدمت از طرف دانشگاه خوارزمی یا انجمن های علمی و تخصصی اعطاء خواهد شد.

این مرکز آموزش به 5 گروه دوره آموزشی تقیسیم و هر یک از این گروه ها به رشته های تخصصی و هر رشته به دوره های مربوطه تقسیم گردیده است:

1. دوره های بلند مدت حرفه ای

2. دوره های کوتاه مدت تخصصی

3. دوره های کوتاه مدت کاربردی

4. کارگاه های آموزشی

5. پکیج های آموزشی

مرکز آموزش های حرفه ای و تخصصی جهت توسعه آموزش در تمام نقاط ایران اقدام به راه اندازی پورتال جامع با خدمات آموزشی متنوع که دانش پذیران می توانند در تمام نقاط ایران از خدمات آموزشی این مرکز آموزشی بهره مند گردند که این خدمات به بخش هایی به شرح ذیل می باشد:

1) روش حضوری

2) روش یادگیری الکترونیکی

3) روش کلاس مجازی (E-Learning)

4) روش وب کنفرانس

5) آزمون حضوری و الکترونیکی