DisplayContent

درباره سیمنارهای مرکز آموزش های حرفه ای و تخصصی

با هدف ارائه دانش روز و نوین و استراتژی های مدیریتی به سازمان ها، صنایع، شرکتها، مدیران و کارشناسان جهت توسعه، پیشرفت و موفقیت و همچنین حل بحران ها و چالش ها یا توسعه طرح ها و پروژه ها و یا حل مشکلات و مسائل و ... و همچنین جهت ارائه دستاوردهای نوین علمی و راهبردی، مرکز آموزش های حرفه ای و تخصصی اقدام به راه اندازی مرکز تخصصی سمینارها نموده است تا دوره ها و سمینارهای تخصصی با بررسی کارشناسان خبره و اساتید برتر و متخصص دانشگاه خوارزمی و انجمن های حرفه ای و بررسی های کارشناسی شده صنایع و سازمانها برای توسعه پایدار، ویژه سازمانها، صنایع، مدیران و کارشناسان طراحی و برگزار نماید.

علاوه بر اینکه سازمانها، شرکتها، صنایع، مدیران و کارشناسان می توانند از سمینارها و دوره های تخصصی و حرفه ای استفاده نمایند، می توانند از مزایای دیگری که برای سازمانها، مدیران و کارشناسان ارائه می گردد نیز بهره مند شوند. زیرا هدف از راه اندازی این مرکز، داشتن سهمی در توسعه پایدار و پیشرفت صنایع، سازمانها و شرکتها می باشد.

همچنین مدیران می توانند مسائل و سوالات خود را در ارتباط با موضوع دوره آموزشی علاوه بر مطرح کردن سوالات و مسائل خود در زمان برگزاری دوره آموزشی، می توانند حتی قبل از برگزاری دوره یا به مدت یک ماه بعد از برگزاری دوره آموزشی به این مرکز ارائه دهند و سوالات توسط کارشناسان متخصص پاسخ و به مدیران ارسال می گردد و در صورت نیاز مشاوره و راهنمایی در این خصوص صورت می گیرد.

مدیران محترم و کارشناسان گرامی و سایر دانش پژوهان عزیز می توانند علاوه بر بررسی شرایط سمینارها با ورود به پورتال مرکز آموزش ثبت نام نموده و همچنین می توانند به سایت مرکز آموزش مراجعه و از دوره های این مرکز بهره مند گردند و یا با کارشناسان مرکز آموزش تماس حاصل نموده و با آنها مشاوره نمایند.