صفحه اختصاصی سمینارها
پیشرفت و توسعه سازمان ها و صنایع شمالغرب کشور
شمالغرب کشور – تبریز   |  24   مرداد   1398

توضیحات

وضعیت فعلی اقتصاد ایران و شرایط حاکم بر آن، باعث ایجاد چالشها، بحران ها و مشکالتی برای سازمانها و صنایع شده است و این عامل انعطاف پذیری و تصمیم گیری مدیران را به چالش کشیده است. و برای برخی از صنایع و سازمانها ادامه فعالیت به سختی و با مشکالت زیادی صورت می گیرد. و از طرف دیگر دنیای سازمان ها و صنایع آنقدر بزرگ و پیچیده شده است که سازمان ها را با رقابت، چالش ها و بحران های جدی چه در حوزه درون سازمان و چه در حوزه برون سازمانی مواجه ساخته است و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، شرایط عدم اطمینان، تغییرات سریع و اساسی در قیمت مواد و کاالهای ضروری، تغییرات نرخ ارز، نیازهای مشتریان، شرایط حاکم بر بازار، گسترش روز به روز تجارت جهانی، و ... اهمیت مدیریت جهت تدوین استراتژی، برنامه ریزی، سازمان دهی، تصمیم گیری و ... را بسیار حساس کرده است.

بایستی با بررسی و نیازسنجی چالشها و بحران های حاکم بر سازمان ها و صنایع، بتوان با ارائه راهکارهای کاربردی، راهبردهای مفید و راهنمایی های مؤثر، مدیریت را در تصمیم گیری و برنامه ریزی جهت پیشبرد اهداف شرکت همراهی نمود تا بتوانند با استراتژی و تصمیم گیری های مؤثر وضعیت سازمان را تغییر دهند. مدیران امروزی بایستی شیوه های مدیریتی خود را تغییر دهند. زیرا اساس پیشرفت و توسعه سازمانها و صنایع بر مبنای استراتژی های مدیران تنظیم میشود. عالوه بر آن مدیران در سال های آتی به راهبردها و دیدگاه هایی نیاز خواهد داشت که با آن چه در حال حاضر، در جریان است متفاوت خواهد بود و برای رویارویی با آن باید آمادگی الزم را داشته باشند. تا از بحران ها و چالش های اساسی در آینده پیشگری کرده و آنها را به فرصتهای عالی برای پیشرفت و توسعه سازمان خود تبدیل نمایند.


در هر حال وضعیت حاکم بر صنایع و سازمانها ، عملیات و فعالیت های آنها را مختل نموده است و با توجه به بیش از 9 سال تحقیقات و پژوهش های کاربردی در سازمان ها و صنایع ایران و کشورهای پیشرفته، ما بر این باوریم که بایستی راهبردهای مفید و تخصصی و راهکارهای کاربردی به صنایع و سازمانها ارائه شود تا بتوانند با استفاده از آنها وضعیت خود را تغییر داده و سازمان را به رشد و پیشرفت برسانند. زیرا صنایع و سازمانها، موتور متحرک اقتصاد می باشند. لذا بایستی توجه ویژه ای به صنایع و سازمانها نمود تا با حمایت از مدیران و ایجاد مزایا برای آنها، گام مؤثری در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های مدیریت سازمانها و صنایع برداشته شود.
گردهم آیی تخصصی ویژه مدیران جهت ارائه راهبردهای تخصصی، تکنیک ها، فنون و ... جهت رفع مشکالت و بحران های سازمانی و پیشرفت و توسعه سازما ن ها و صنایع شمالغرب کشور

شمالغرب کشور – تبریز   |  

24   مرداد 1398

حضوری، در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی   |  

ثبت نام از طریق ارسال فرم درخواست.

10

ثانیه

10

دقیقه

16

ساعت

20

روزاهداف و مزایای گردهم آیی تخصصی


1)     توسعه و پیشرفت سازمان ها و صنایع شمالغرب کشور با مسیری هدفمند


2)     ارائه تکنیک ها، فنون و راهبردهای تخصصی و کاربردی به مدیران سازمان ها و صنایع )برای اولین بار در ایران(


3)    راهکارها و رویکردهایی جهت حل مسائل، مشکالت، بحران ها و چالش های حاکم بر سازمان ها


4)     حمایت های ویژه و فرصتهای تخصصی در راستای پیشرفت و توسعه سازمان ها و صنایع


5)     ارزیابی های تخصصی منطبق بر مسیری هدفمند جهت پیشرفت و توسعه سازمانی


6)     جلسات مستمر جهت بررسی مسائل، مشکالت، بحرانها و چالشهای حاکم بر سازمان ها و صنایع


7)     پیگیری مسائل مطرح شده در جلسات هم اندیشی از طرف مرکز


8)     مطرح نمودن مسائل در کمیته ای متشکل از کارشناسان ادارات مرتبط با سازمان ها


9)     بهره مندی از خدمات حرفه ای و تخصصی مرکز و موسسه جهت پیشرفت و توسعه سازمانی


10)     و...


ارائه راهبردها و تکنیک های کاربردی

راهبردهای هدفمند و تکنیک های کاربردی توسط مشاور مالی، مدیریتی و سازمانی ارائه می گردد.

برنامه های گردهم آیی تخصصی

- ارائه راهبردهای کاربردی، تکنیک ها، فنون و ...

- جلسه هم اندیشی با حضور مسئولان کلیدی مرتبط با سازمان ها و صنایع استان

- طرح مسائل و چالشهای سازمان ها در کمیته کارشناسان ادارات دولتی

- پیگیری مسائل از طرف مرکز و ارائه راهکارهای مؤثر جهت رفع مسائل و مشکلات سازمانی

برگزار کنندگان و حامیان:

پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی
منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی
موسسه آئین ارقام تبریز دفتر شمالغرب
مرکز توسعه راهبردی علم و صنعت
انجمن حسابداری مدیریت ایران
انجمن مهندسی مالی ایران
محل برگزاری گردهم آیی در نقشه گوگل

آدرس محل برگزاری گردهم آیی

  • تبریز - خیابان آزادی - تقاطع گلگشت - پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی
    شماره تماس : 04133361677
    لطفاً جهت هماهنگی، برنامه ریزی و ... با کارشناسان، سازمان های دولتی و ناظران، ثبت نام خود را به روز های پایانی موکول نفرمایید.
    با تشکر.تماس با مادفتر تحقیق و توسعه شمالغرب کشور:

تبریز، خیابان آزادی، تقاطع گلگشت، پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی، واحد 4 - 313

تلفن :   04133361677   04134753118

فکس :   04133364057

فکس 2 :   02189777723

ایمیل : edu.iaat@gmail.com

* این فیلدها ضروری هستند. .

سایر

شاید نیاز باشد علاوه بر دریافت راهبردهای هدفمند مدیریتی، نیروهای سازمان خود را نیز به تکنیک ها، فنون، مهارتهای کاربردی، تخصصی بر اساس استاندارد جهانی مجهز نمایید. ما این امکان را نیز برای سازمانتان با نظام نوین آموزشی و حرفه ای برای اولین بار در ایران فراهم می نماییم.

جهت مشاوره و هماهنگی با شماره تماس 04133365509 تماس حاصل فرمایید